Til toppen

Kundehistorie IVAR

"Gurusoft har gode rapportløsninger, med enkel tillaging av kurver og trender. Vi opplever et solid samarbeidet med Gurusoft." Synnøve Talgø, prosessingenør.

"Gurusoft har gode rapportløsninger, med enkel tillaging av kurver og trender. Vi opplever et solid samarbeidet med Gurusoft." Synnøve Talgø, prosessingenør.

Å kjempe mellom de gode og dårlige bakteriene er en del avdelings ingeniør i IVAR Synnøve Talgøs daglige arbeidsoppgaver. Skal Stavangerregionen ha rene strender, badevann og godt sjøvann må rensingen av avløpsvannet gjøres skikkelig. 

 

Hva er deres hovedoppgave?

– Oppgaven til et renseanlegg er å optimalisere renseprosessen på en mest mulig effektiv og rasjonell måte. Synnøve forteller at hovedjobben til ingeniørene på renseanlegget er å tune inn anlegget slik at det er mest mulig effektivt til å rense innbyggernes og næringslivets avløpsvann, før det slippes ut i havet.

 

Hvordan renser dere vannet?

– Et renseanlegg har tre måter å rense på, mekanisk, kjemisk og biologisk. Mekanisk rensing er ved siler, kverner og pumper, den biologiske er å bruke bakterier som fordøyer og spiser opp avfallsstoffene i kloakken. Til sist brukes en kjemisk prosess der vannet kan tilføres aluminium, jern eller polymer for å binde opp forurensning slik at den blir mulig å trekke forurensingen ut av avløpsvannet.

 

Hvordan vet dere at avløpsvannet er renset og hvem rapporterer dere til?

– Vannanalyser forteller tilstanden til avløpsvannet og Fylkesmannen er det statlige kontrollorganet for å sikre at renseanlegget gjør en god rensejobb. For å kunne vite tilstanden til avløpsvannet blir det daglig tatt vannprøver som sendes til laboratorier for analyse. Disse analyseresultatene kommer vanligvis tilbake i xl-filer og må punches inn i egne labrapporter hos renseanlegget. Dette arbeidet er tidkrevende og det er fort gjort å gjøre i feil i denne punchingen. Hvert år må alle disse daglige rapportene settes sammen til en rapport som skal sendes til Fylkesmannen via Altinn. Den årlige rapporteringen som før ble sendt inn til KOSTRA, men som nå sendes til Fylkesmannen er også tidkrevende for renseanleggene. Men IVAR har installert Gurusoft Lab2Report modul og da går laboratorie resultater automatisk fra laboratoriet til Gurusoft server og de ansatte på renseanlegget sparer mye tid og eliminerer faren for feil i sine laboriatorie rapporter og de som skal sendes til fylkesmannen.

Til slutt oppsummerer Synnøve Talgø:

– Det som er magisk med Gurusoft er at det utelukker alle tastefeil og er tidsbesparende i forhold til KOSTRA/ALTinn rapporteringen til fylkesmannen.