Til toppen


Gurusoft samarbeider med bedreVANN for effektiv vannrapportering

 

BedreVANN er vannbransjens og kommunenes benchmarking-portal for vanntjenester, og 23 januar ble vi i Gurusoft med på årets første samling.

 

Kommunene som er med i bedreVANN representerer over 70% av Norges befolkning, og Norsk Vann anbefaler alle kommuner å benytte bedreVANN for å måle, vurdere tilstand og kostnader rundt vannlogistikken.

Møtet ble brukt til å presentere verktøy og rapportering av vannforsyningsdata, avløpsdata, energidata med mer. I tillegg ble det rettet fokus mot økonomidata, investeringer, klima og bærekraft.

Videre ble det holdt et innlegg av Trondheim kommune som viste hvordan de tar i bruk Gurusoft Report som verktøy for å favne all nødvendig informasjon for Kommunalteknikk VA. Her ble det lagt vekt på verdien av å ha en egen portal for all nødvendig informasjon samlet i samme system.

I Gurusoft er vi levende opptatt av verdiene og dataene i hele kretsløpet fra bekker og råvann til slam. På denne måten kan vi hjelpe våre kunder med å levere oversiktlige og trygge rapporter om vannkvalitet, laboratoriedata, energiforbruk, prøveplan, vanntapsanalyse, overløp, fremmedvann, slamdeklarasjon med mer. Videre tilrettelegger dette for å samle all nødvendig informasjon for myndighetsrapportering til Fylkesmann og Mattilsynet (KOSTRA og MATS).

Det er viktig å sette digitalisering og forenkling i fokus, og derfor er samarbeid med bedreVANN viktig for oss og bransjen. Det er også derfor vi i Gurusoft har utviklet moduler og muligheter innenfor maskinlæring og integrering mot alle IoT-nettverk. Sammen finner vi løsningene for å få oversikt og kontroll på hele kretsløpet.

 

 

 

HVORFOR BØR DU TA EN PRAT MED GURUSOFT OM RAPPORTERING?

 

I løpet av de to siste tiår har vi fått bryne oss på oppgaven med å utvikle markedets mest fleksible og brukervennlige rapportsystem. Dette har vi oppnådd ved å lage løsninger som er spesielt tilpasset kundenes behov, og resultert i at alle som bruker oss i dag har tre viktige besparelser til felles; tid, penger, og miljø.