Til toppen
Programvaren deres er bra for klima og miljø – og kundene sparer masse penger

Programvaren deres er bra for klima og miljø – og kundene sparer masse penger

Gurusoft Report i Vestviken 24. Artikkel skrevet av Øyvind Munkås, Vestviken 24, bildet av Øyvind Munkås.

Takket være rapporteringsverktøyet Gurusoft Report kan én person administrere energibruken i alle Stavanger kommunes 400 bygninger. Larvik-bedriften Fritzøe Eiendom sier det på denne måten: – Vi kunne aldri driftet så mange eiendommer uten denne softwaren.

– Kortreist utvikling, kaller salgssjef Geir Gangsø det arbeidet Gurusoft AS driver fra hovedkvarteret på Kullerød i Sandefjord.

Bratt kurve

Gurusoft har i dag 25 ansatte. De aller fleste arbeider med utvikling og/eller prosjektstyring. Selskapets omsetningskurve har vært imponerende bratt de siste 10–11 årene. I 2017 omsatte selskapet for 21,5 millioner kroner, og styrer mot en omsetning på 27 millioner kroner i 2018.

Gurusoft har to produktområder, Report og Ecommerce. Sistnevnte er systemer for netthandel.

Med avdelingskontorer i Stavanger og Oslo, og forhandlere over hele Norge, samt i Sverige og Danmark, dekker Gurusofts rapporteringsverktøy behovene til en mengde offentlige og private kunder for overvåking av, og rapportering om, vann, avløp og energisystemer.

– På energiområdet opplever kundene at de sparer mellom fem og 35 prosent energi ved å bruke vårt system, og fortløpende få rapport om avvik på SMS eller epost, forteller styreformann og gründer, Trygve F.B. Larsen. Han startet forløperen til Gurusoft i 1998 sammen med Helge Krossøy og Atle Holmer Markussen.

– Og ikke bare sparer kundene penger. Gurusoft Report er nyttig for samfunnet i et miljø- og klimaperspektiv, ved at det sørger for at ressurser som vann og energi brukes mest mulig effektivt, sier Larsen til vestviken24.no.

Det startet med MKT

I år er det altså 20 år siden den spede begynnelse, i selskapet MKT. Bokstavene sto for Mennesker, Kunnskap, Teknologi.

MKT utviklet flere typer forretningskritiske applikasjoner for næringsliv og offentlig virksomhet. Grunnlaget for Gurusoft Report ble lagt da MKTs kunde TS Elektro hadde behov for å levere et rapporteringsverktøy for vann og avløp til Askim kommune.

– Vi hadde ikke forutsetninger for å lage noe slikt på egen hånd, og kontaktet MKT, minnes Geir Gangsø, som da var leder for automasjonsavdelingen i TS Elektro.

MKT leverte det Askim kommune etterspurte. Det tok ikke lang tid før Tønsberg Renseanlegg meldte inn et lignende behov. Deretter fulgte Larvik kommune og Vestfold Vann.

– Da så vi en forretningsmulighet ved å lage samme type programvare for mange virksomheter. Vi bestemte oss for å spisse virksomheten vår, og bli gode på et felt som få andre var gode på, forteller Larsen.

I dag er Gurusoft en førende nasjonal aktør innenfor sitt område, med veldig mange kommuner og andre offentlige virksomheter på kundelisten. Og ikke bare gir Gurusoft kommunene et godt styringsverktøy. Det genererer også massevis av data som virksomhetene plikter å innrapportere til myndighetene.

Gjennom Gurusoft kan dette gjøres med et tastetrykk eller to. Alternativet ville vært manuell punching.

Store bedriftskunder

Etter hvert så Gurusoft at Report enkelt kunne videreutvikles til å kontrollere andre tekniske systemer. Dermed lagde man et energioppfølgingssystem.

– Gjennom dette fikk vi innpass i privat sektor, blant annet eiendomsbransjen. I dag har vi blant annet Coca-Cola, Rom Eiendom, Nortura og Statoil på kundelisten, forteller Trygve F.B. Larsen.

Hvert år har Gurusoft et stort todagers brukerforum. Årets samling finner sted på Farris Bad i november, med et nittitalls kunder og forhandlere.

– Der får vi alltid en masse innspill til videreutvikling av softwaren vår, sier styrelederen i Gurusoft som ser for seg at omsetningskurven skal være like bratt videre framover.

– Vi skal fortsatt ekspandere, ved å skaffe oss flere kunder, men også ved å videreutvikle løsningene våre. Internett of things og kunstig intelligens vil gi kundene våre enda bedre muligheter til å arbeide kostnadseffektivt, med vann- og avløpssystemer, og med energistyring i eiendommer, sier styreleder i Gurusoft AS, Trygve F.B. Larsen til vestviken24.no.

 

Les artikkelen i sin helhet på Vestviken24.no her