Til toppen
Økt effektivitet med nytt rapportsystem


Økt effektivitet med nytt rapportsystem

Green Mountain AS driver to store datasentre lokalisert i Rjukan og Stavanger. Selskapet er en av de største aktørene i Norge med kunder innen økonomi, IT, offentlig sektor, helse, olje og gass med flere.


 

Green Mountain innså et behov for å effektivisere arbeidet sitt. Det ble brukt mye manuelt arbeid og tidkrevende prosesser på rapportering både til kunde og internt i Green Mountain. Datagrunnlaget for fakturering kom fra ulike systemer og leverandører. Uten et godt verktøy ble dette vanskelig å sammenstille. 
 

Green Mountain har 30 tusen sensorer som måler blant annet luftfuktighet, temperatur, CO2 nivå, oksygennivå og strømforbruk, i tillegg til alarmsystemer, adgangskontroll og generell overvåkning. Antall sensorer og målepunkter øker stadig, som betyr at effektiv rapportering blir essensielt i enda større grad. 
 

Hvorfor Gurusoft? 
 

“Vi lever av tillit og ved å kunne vise online data til våre kunder, underbygger vi den tilliten." - Truls Dishington, leder for operasjonelle aktiviteter i Green Mountain.
 

Green Mountain ønsket å være mer transparente med kundene sine og fremstille online data for å vise forbruk og synliggjøre resultater. Tidligere var det vanskelig å gjennomføre nettopp dette. Det var utfordrende å vise trenddata til kundene som tilrettelegger for at kundene kan optimalisere sine IT- miljø. Måten Green Mountain arbeidet på var lite kostnadseffektiv og innovativ.
 

Løsningen ble Gurusoft Report- levert av OneCo Solutions i Stavanger, med et webgrensesnitt som kalles Green Peak. Dette systemet overvåker hele datasenteret og kundene kan se IT- løsninger, servere og tilstanden deres gjennom dette webgrensesnittet.
 

Med OneCo Solutions bruk av Gurusoft Report har Green Mountain redusert faktureringsarbeidet sitt med 60 til 100 timer i måneden. I tillegg sparer de 50 timer per kunde ved bruk av en ny standard for etablering av nye kunder. Resultatene viser at Green Mountain har effektivisert arbeidet sitt betraktelig med bruk av Gurusoft Report. De har nå muligheten til å være mer transparente med kundene sine ettersom de nå kan fremstille datasenterets eksakte strømforbruk og andre relevante måleparametre. Dette fører igjen til økt tillit hos kundene, noe som står sentralt for Green Mountain.
 

Kommentar fra Green Mountain
 

“Uten bruk av Gurusoft ville vi ikke være så rasjonelle og økonomisk drevet.” -Truls Dishington, leder for operasjonelle aktiviteter i Green Mountain.