Til toppenSamarbeid og samspill mellom Gurusoft & EM systemer

I 2019 startet samarbeidet mellom EM-systemer og Gurusoft. Gurusoft leverer energioppfølgingsløsningen EM systemer i dag benytter i sin EM Portal. På denne måten sikrer vi sammen at kunden får maks funksjonalitet og fleksibilitet. Dette muliggjør også at dine ELHUB data kommer direkte inn i løsningen. I tillegg gir dette muligheter for felles kunder å ta i bruk Gurusoft sitt brede spekter av moduler og muligheter, i tillegg til bare energioppfølging. Man får det beste fra to aktører som sparer kunden for kroner og ressurser samtidig som man samler mer data i en og samme løsning.EOS systemet for drift & ledelse

EOS Systemet er i mange organisasjoner først og fremst et ledelsesverktøy for å kontrollere, rapportere og budsjettere organisasjonens energiforbruk.  Vi ønsker at EOS systemet også skal være et godt verktøy for dem som drifter byggene, fordi da oppnår vi det beste resultatet i jakten på det unødvendige energiforbruket.

Vi bygger opp byggkategoriene i henhold til KOSTRA rapporteringen slik at det blir mindre tidkrevende å rapporter energibruk til overordnede myndigheter. Eventuelt rapportering i forbindelse med miljøsertifiseringer o.l.

Det utarbeides rapporter på enkeltbygg og grupper av bygg. Vi lager dashbord med de viktigste rapportene slik at overordnet ledelse får nøkkeltall presentert raskt og enkelt.

Tilsvarende lager vi Dashbord for drift slik at de som drifter byggene får den viktigste informasjonen fra EOS systemet.  Løsningen er videreutviklet slik at byggets dashbord i EOS Systemet blir presentert fra EM Portal. Dermed oppnår vi synergieffekter mellom drift og energiledelse.


Produktark


Klimaregnskap.pdf
Datahub Gurusoft.pdf
Energioppfølging.pdf
Enkel oppstart og fleksible priser

Vi i Gurusoft er opptatt av at du som kunde skal sitte igjen med besparelser og synlige resultater etter å ha kommet i gang med vårt EOS system. Uansett om din kommune eller bedrift er liten eller stor, har vi utviklet et «one size fit all» system som kan tilpasses og utvikles etter behov.

Vi er dessuten opptatt av at det skal være enkelt å komme i gang med våre systemer, og har brukt tid på å utvikle et særdeles brukervennlig system som er lett å komme i gang med! Dette er med på å redusere konsulenttimer, og med frihet til å velge mellom fastpris og månedsabonnement gjør vi det kostnadseffektivt å implementere fremtidens rapportsystem!