Til toppen

Drikkevann

Gurusoft Report har utviklet ledende fagløsninger innen vannbehandlingsanlegg. Løsningene innehar en sentralisert prosess for rapportering og prosessering av drikkevann. 

Gurusoft Vann gir dere tradisjonell rapportering av prosessdata fra driftskontrollsystemer, og samtidig dekkes samtlige krav bransjen har til et slikt system. Vi har sterkt fokus på forenkling og automatisering av myndighetsrapportering. Trygt Vann og utslipp/forurensing er også viktige fokusområder. Våre fagløsninger for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengdedata, gir kundene både økonomisk profitt og miljøgevinster.