Til toppen

Drikkevann

Gurusoft er å regne som markedsleder innen rapportering for Vann og Avløpssektoren. I dette ligger det mer enn tradisjonell rapportering av prosessdata fra driftskontrollsystemer. Alle krav bransjen og deres rådgivere setter til et slikt system dekkes av Gurusoft Report VA.

Vi har sterk fokus på forenkling og automatisering av myndighetsrapportering. Dette i tillegg til Trygt Vann og forurensning / utslipp. Gjennom avanserte rutiner for autmatisering av datafangsten og kontrollsjekk av mengdedata, laboratoriedata, overløp og vanntap, blir dette noe av det våre kunder profitterer på å anvende i sin hverdag.