Til toppen
Prioriterer digitalisering

Prioriterer digitalisering

IVAR er et interkommunalt selskap, som eies av elleve kommuner. I disse kommunene driver selskapet de kommunaltekniske anleggene for vann, avløp og renovasjon, som er deres tre avdelinger.


Alle tre avdelingene hadde tidligere behov for oppgradering av deres databaser, som alle var gamle og ikke ordentlig vedlikeholdt. Først ut med forbedringer var drikkevann-IVAR, som valgte Gurusofts tjenester for å gjennomføre oppgraderingen. Noen år senere var det også behov for forbedringer for avløp-IVAR, som på bakgrunn av anbefalinger og markedsvurderinger også satte Gurusoft på jobben.

Gjennom årene med Gurusoft har avløp-IVAR gått fra å ha en gammel database med en enorm manuell tastejobb til å automatisk kunne overføre labanalyser ved hjelp av lab-to-report løsningen. IVAR har gått fra å henge etter på datautviklingen til å være med i den, hvor deres nyeste oppdatering har vært å ta i bruk dashbord og startsidene til Gurusoft.
 

Hvorfor Gurusoft?

“Med Gurusoft bestemmer vi som kunde hva som skal gjøres. Vi får stort sett alle ønsker oppfylt.” - Synnøve Talgø, teknisk leder for prøvetaking i IVAR.

Et godt forhold å bygge videre på

IVAR og Gurusoft innehar et langt og godt samarbeid, der stadig flere ønsker og oppgraderinger kommer på plass. De er fornøyde med løsningene Gurusoft tilbyr, spesielt Lab-to-report løsningen. Deres stadige utvikling følger digitaliseringen, og det er, sammen med Gurusoft, IVARs prioritet for fremtiden.