Til toppen

Databehandleravtale inkludert i avtale om bruksrett

Gurusoft har innarbeidet obligatorisk databehandleravtale som del av obligatorisk avtale

Sandefjord, 17. april 2018

Ny personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regualtion) pålegger Gurusoft som databehandler å ha en skriftlig Databehandleravtale med våre kunder som behandlingsansvarlig. For å sikre en mest mulig effektiv behandling og til en hver tid oppdaterte avtaler har vi valgt å inkludere databehandleravtalen som del av øvrige vilkår for å benytte våre skytjenester. 

Last ned oppdatert avtale for deres signatur her.

Signert avtale sendes i retur til gdpr@gurusoft.no sammen med kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig i deres virksomhet. I retur vil vi sende et informasjonsdokument som er skrevet for behandlingsansvarlig med de oppgaver og ansvar som skal utføres. 

Eventuelle spørsmål sendes til samme adresse.