Til toppen
Stavanger kommune reduserer energiforbruket med Gurusoft EOS.

Stavanger kommune reduserer energiforbruket med Gurusoft EOS.

Mange eiendomsselskaper bruker mye penger på energieffektivisering for å redusere energiforbruket, men hvordan vet de at deres tiltak fungerer og er de mest effektive? Dette er spørsmål Gurusoft stiller seg. Vi opplever at mange bedrifter gjør tiltak med “bind for øynene”, det vil si at man ikke vet om man gjør de mest effektive tiltakene uten god nok styringsinformasjon om hvor energitapet virkelig er. Stavanger kommune løser dette med Gurusoft EOS.

 

 

 

Stavanger kommune har nær 133.000 innbyggere og er en av Norges største byer. Med kommunens bygningsmasse på ca 600.000 m2, 334 målepunkt med energidata fra kraftleverandør og 400 målepunkt fra nettanalysatorer samt målepunkt fra naturgass, sier det seg selv at det kan være utfordrende å få oversikt og orden på "galskapen", sier Espen Svendsen i Stavanger kommune.

Gurusofts fleksible og oversiktlige EOS system bidrar sterkt i deres effektive drift. Resultatet er nesten fire millioner kroner i årlige besparelser, og dette uten noen tekniske investeringer. 

 

Stavanger Kommune med bilde av bygg

 

 

På Gurusofts brukerforum holdt energiansvarlig i Stavanger kommune Espen Svendsen, et foredrag om hvordan de reduserer energiforbruket ved hjelp av Gurusoft EOS.
 

Trygve og Espen Svendsen på Brukerforumet

Trygve Larsen, Gurusoft og Espen Svendsen fra Stavanger kommune.

 

– Rapportene man får fra Gurusoft gir oss rask oversikt over energiforbruket og er veldig nyttig i min jobb som energiansvarlig, forteller Svendsen. Vi bruker Gurusoft fordi man kan håndtere mange rapporter og elementer samtidig. Det er mange rapporter som er kjekke å ha, men vi i Stavanger kommune mener det er to som gir ekstra stor effekt, og det er ET-kurver og Effekt-grafer. 

 

 
ET-kurver gir oversikt.

 

– ET-kurvene brukes til å ha kontroll på energiforbruket opp mot utetemperaturen. Stavanger kommune har spart energi for millioner av kroner de siste årene og en av nøklene er vår bruk av ET-kurver og sette grenseverdier på disse. Presentasjon av alle eiendommene i en samlet rapport gjør overvåkningen av energiavvikene enklere. Tidligere jobbet vi bare med %-avvik mot ET-kurvene. Nå er fokuset flyttet til å se på avviket i kWt, fortsetter energirådgiveren Svendsen.

ET-Kurver med grenseverdier

 

 

– Dette gjør at vi ser hvilke bygg det er mest å hente på energiforbruket. Svendsen sitt eksempel er en liten barnehage som har 25 prosent avvik, med 1000 kwh per uke, og en stor skole med 5 prosent avvik, med 20000 kwh overforbruk per uke, da er det lett å se at tiltak på skolen som gir mest effekt selv om den har lavet avvik i %, forteller Svendsen.

 

 

 

Effekt-grafen finner strømtyvene.

 

– Vi har koblet effektbrytere til Gurusoft EOS, og med dette kan vi utnytte systemet til å gi timesverdier og med dette se hva som skjer på et gitt tidspunkt, forteller Svendsen. Et eksempel er en analyse utført på en av skolene i kommunens eiendomsportefølje. Målingen viser at skolens “strømtyv” er at oppvarmingen av bygget starter en time for tidlig hver dag. Dette utgjør et overforbruk på hele 19000 kw/t på et år på en skole, og det blir store summer når det er mange slike “strømtyver”.

Effektgraf

 

Ved hjelp av Gurusoft EOS kan Espen Svendsen og hans kollegaer ha en oversikt over alle bygg og justere energiforbruket til riktig nivå på en effektiv måte. Dette er tiltak som har ført til at Stavanger kommune har et godt verktøy til å finne “strømtyvene” og dermed har spart over 10 millioner kwh på få år.

 

Stavanger kommunes 6 tips for en bedre energioppfølging.

1. Juster driftstidene på ventilasjon og nattsenking.
2. Juster temperaturer i rom og varmeanlegg etter behov.
3. Sett opp ET-kurver og sett grenseverdier.
4. Følg opp avvik fra ET-kurvene minst ukentlig og prioriter de byggene som har størst avvik i kWh.
5. Husk å justere knekkpunktene i ET-kurvene når strømtyvene er fanget.
6. Optimaliser driften av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg

 

 

Se hele foredraget, der Espen Svendsen forklarer hvordan de fanger strømtyvene.