BRUKERFORUM 2021 - årets viktigste dager for Gurusofts kunder og partnere!

 

Gurusoft har som mål å gjøre vår årlige kundesamling  til de viktigste dagene i året for våre kunder og partnere. Vi stiller med mange Guruer og sammen med dere, våre dyktige kunder og samarbeidspartnere, legger vi grunnlaget for mål, planer, nytenking og innovasjon det kommende året. Meld deg på nå, og få med deg to dager hvor du kan gjøre deg godt kjent med spennende nyheter og muligheter i vårt rapportverktøy.
 


Hvilke temaer vil du høre mer om på årets samling?  • Veien fra by til Smartby

  • Hvordan kan en løsning for Klimaregnskap bidra til å nå interne, kommunale og statlige klimamål?

  • DataHub og vanntapsløsning - lokaliser lekkasjene og unngå de store problemene

  • Få virksomhetens energi og klimadata inn i en og samme DataHub

  • Innføring i Gurusoft Report - Systemet for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse

  • Overløpsrapportering gjort enkelt