Til toppenPå denne siden kan du holde deg oppdatert på nyheter og informasjon vedrørende Gurusoft Brukerforum 2019. Muligheten til å melde seg på kundesamlingen er nå tilgjengelig nederst på siden.


Program onsdag 30. okt:
 

13:00 Registrering
13:15 Besøk hos Oslofjord Convention Center: 
 EOS Hvordan optimaliseres driften av konferansesenteret og de 2,500 leilighetene ved bruk av Gurusoft EOS? 
16:00 Retur Farris Bad
17:00 Samling før vi møtes i SPA-avdelingen
20:00 Larviks beste og hyggeligste middag  
 

Aktører representert over og Gurusoft kontakter:

Espen Svendsen                              Stavanger kommune 

Jørgen Stensrud                               BaneNOR

Arne Riise                                           OCC

Ragni Wiksten Sørdahl                   Mattilsynet

Aleksander Olsen                           Gurusoft/ NTNU
 

Gurusoft

Monica Vik Gabrielsen                 Aurora Eskedal

Atle Holmer Markussen              Geir Gangsø

Kjetil Torvund Minde                   Roy Markussen

Trygve F. B. Larsen

Program torsdag 31. okt:
 

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Velkommen!  vTrygve F.B Larsen, Gurusoft.
09:10 Oppstart av Gurusoft Report Brukerforum 2019 v/ Espen Svendsen, Stavanger kommune. 
09:20 Gurusofts satsning på maskinlæring: Hvordan kan maskinlæring bidra til et bedre rapportsystem? v/ Aleksander Olsen, Gurusoft/ NTNU
09:40 Rent og trygt vann: Har dere kontroll på drikkevannet? v/ Ragni Wiksten Sørdahl, Mattilsynet
10:00 Pause 
10:15 
Nord-Europas største konferansesenter: Hvordan spare penger og skape et grønt klima med Gurusoft EOS ? v/ Arne Riise, OCC
10:30 Gurusoft bidrar til digitaliserng av BaneNOR: Datainnsamling ved hjelp av LoRa - Energi, avfall, vann etc  v/ Jørgen Stensrud, BaneNOR
10:50 Pause 
11:00 Prøveplan: Endelig får du full oversikt over leverte og manglende analyser i ett og samme dashboard!  v/ Monica Vik Gabrielsen, Gurusoft
11:15 Gurusofts Vannlekkasjemodul: Hvordan bidrar Gurusoft til å nå nasjonale mål om vannlekkasjer v/ Geir Gangsø, Gurusoft 
11:30 Larviks beste lunsj
12:30 
Klimaregnskap og Klimagassutslipp: Hvordan kan et rapportsystem bidra til at en kommune når sine klimamål? v/ Espen Svendsen
12:45 ELHUB: Hvordan kommer du i gang? Og hvilke erfaringer har vi gjort oss så langt? v/ Atle H. Markussen 
13:00 Produktnyheter Gurusoft Report og EOS v/ Atle H. Markussen 
13:45 Paralellsesjoner 

  • Sesjon1 - Diskusjonsforum 
  • Sesjon 2 - Praktisk bruk av Report & EOS

15:45 Oppsummering
16:00 Avslutning


image

 

“Målet med en brukerdrevet utvikling er å få et levende og ledende rapportsystem. Brukerforumet består av Gurusoft sine partnere og kunder, og er med på å sikre optimal utvikling av systemet over tid.”
 


Hold av 30.-31. oktober 2019!


Bli kjent med Oslofjord Convention Center HER