Til toppen
Takk til heldigitalisering

Takk til heldigitalisering

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS (BVA) styrer utbyggingen, driften og vedlikeholdet av vann og avløp i Bømlo kommune.


Selskapet hadde behov for å forbedre både systemene og tilgangen til vannprøvene, hovedsakelig for å slippe og skrive ned og lagre dataene manuelt. I den sammenheng forhørte de seg med Eurofins, som er Norges største laboratorium og en av deres samarbeidspartnere. Derfra fikk de kontaktinformasjon til ulike kommuner som allerede hadde gode systemløsninger på det området, og kom i kontakt med Gurusoft. 

Gurusoft kom med løsningene som trengtes for å systematisere dataene og digitalisere prøvene. Dette ble den første i rekken av mange prosjekter mellom BVA og Gurusoft. I løpet av de neste årene oppgraderte Bømlo fra manuell til digital registrering på vann- og slamprøver, samt fikk oversikt på strømforbruket gjennom bruken av Elhub. Det gjorde det ikke bare lettere tilgjengelig og mer oversiktlig, men også mye mer tidsbesparende.


Hvorfor Gurusoft?

"Når vi så mulighetene med Gurusoft ballet det på seg etterpå” - sier Odd Petter Habbestad, prosjekt og driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap. 

For Bømlo Vatn og Avløpsselskap er det viktig å se historikken på driftsdataene. Historikken som tidligere måtte lagres i permer, har de i dag lette og oversiktlige lagringssystemer på. På samme måte innhenter de i dag det meste av rapporter og analyser helt automatisk. Med andre ord, systemet til BVA har blitt heldigitalisert.
 

Kommentar fra Bømlo vatn og avløpsselskap

“Etter koronatiden er jeg sykt glad for at vi har digitalisert alt. Det betyr egentlig ikke noe hvor man sitter, for man har tilgang til dataene så lenge man har nettet oppe og går. Det å kunne gå inn å jobbe med det samme hvor man sitter, har vært fantastisk sånn som det har vært de siste månedene.” - Odd Petter Habbestad, prosjekt og driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.