Til toppen
Bergen Vanns erfaring med bruk av Gurusoft Report.

Bergen Vanns erfaring med bruk av Gurusoft Report.

"Jeg er imponert over mulighetene og funksjonene i Gurusoft Report og den kundestøtten Gurusoft gir". Fereidun Akhoundzadeh.

I vår kundeoppfølging er vi opptatt av hvordan våre kunder nyttegjør seg av Gurusofts produkter og tjenester. Her gjengir vi en samtale mellom Terje Simonsen fra Gurusoft og ingeniøren Fereidun Akhoundzadeh fra Bergen Vann KF, seksjon avløpsrens.

Hvordan brukes Gurusoft Report i deres arbeidshverdag i Bergen Vann?

– Gurusoft er vårt hovedverktøy for rapportering av analyseresultatet. Med disse dataene kan jeg og mine medarbeidere i seksjonen få opp ønskede rapporter og skjermbilder som viser tendensene av analyseresultatene. Dette er blant de emner som presenteres i ukentlige interne møter, som grunnlag for å kunne bestemme hvilke tiltak som skal gjøres ute i anlegget. 


Har dere fått brukt Gurusoft modulen Lab2Report (mottak av lab-analyser) for myndighetsrapportering?

– Ja – gjennom arbeidet med overføring av data til MATS og KOSTRA, har dette vært til stor nytte og glede for oss. I tillegg gir det oss store tidsbesparelser og god kontroll gjennom hele året. Vi ønsker å bidra til videre utvikling av løsningene med Gurusoft, svarer Fereidun.

Kan du nevne flere nyttige funksjoner med Gurusoft som gir en effekt i deres arbeid?

– Analyseresultatet fra avløpsrenseanlegg er som anleggets karakterutskrift. Gurusoft Report gir oss god oversikt over resultatet og tendenser gjennom trendkurver med grenseverdier, før og etter tiltak. 

På spørsmål om hvordan han opplever Gurusoft og deres ansatte svarer Fereidun;

– Jeg er imponert over mulighetene og funksjonene i Gurusoft Report og den kundestøtten spesielt Monica Vik Gabrielsen gir.

Hvordan ser du på samarbeidet med Gurusoft framover?

– Vi i Bergen Vann seksjon avløpsrens vil gjerne samarbeide mer med Gurusoft og andre brukere av programvaren. Vi har masse ideer, planer og behov når det gjelder programmet. Vi har nylig startet å bruke Gurusoft i denne seksjonen av Bergen Vann, selv om drikkevann- seksjonene våre har hatt systemet lenge.

Gurusoft takker Fereidun Akhoundzadeh for samtalen og samarbeidet så langt.