Til toppen
En hjelpsom database

En hjelpsom database

Bergen Vann KF (BV) ble i 2004 en selvstendig enhet ut fra Bergen Kommunes Vann- og avløpsetat. Fra det året skulle BV gjøre alt av arbeidet rundt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene, samt optimaliseringen av de, i hele Bergen Kommune.


Bergen Vann innså et behov for optimalisering av deres daværende database, siden den var fullstendig avhengig og driftet av én person. Hele virksomheten og vannkvaliteten i Bergen, kunne ikke være avhengig av en enkeltperson. Dette gjorde oppgraderingsbehovet til et faktum, og ut i fra offentlige kriterier på kvalitet og pris, ble Gurusoft satt på jobben.

Hvorfor Gurusoft?

"I dag er jeg glad for valget av Gurusoft, og det er det hovedsakelig to grunner til. Én er brukerforumene, der vi kan komme med våre ideer. To er at jeg har en kontaktperson som er ryddig og tar tak i ting fort.” - Annie Bjørklund, rådgiver for vannkvalitet i Bergen Vann KF.
 

Driften av offentlig drikkevann krever tusenvis av vannprøver hvert år, og med så store datamengder klarer man ikke å håndtere det med vanlig regneark. Gurusoft sine løsninger for vannkvalitetsdatabase, gjør det derimot mulig for BV å holde orden og rapportere informasjonen som jobben krever. 
 

I dag har Bergen Vann en god database, der de ansatte kan holde oversikt og rapportere inn vannkvaliteten. Databasen oppfyller behovene som trengs, men BV ønsker uansett å fortsette og optimalisere deres løsninger for vann- og avløpsanlegg, både på egenhånd og i samarbeid med Gurusoft. 
 

Kommentar fra Bergen Vann

"Gurusoft tar i bruk oss som brukere til å fortelle hva som er lurt å gjøre, og jeg synes det er en veldig god ting at de hører på oss som kunder” - Annie Bjørklund, rådgiver for vannkvalitet i Bergen Vann KF.