Til toppen
Lab2Report - Automatisk mottak av lab-analyser.

Lab2Report - Automatisk mottak av lab-analyser.

Hvert år må resultatet fra vann og avløpsanalysene rapporteres til Mattilsynet og Fylkesmannen gjennom AltInn. Gjennom Gurusoft Report gjøres all statistikk klar for innføring til hhv MATS og KOSTRA. Stor forenkling - nå et minimum av tidsbruk!

MATS og KOSTRA rapportering

Med Gurusofts Lab2Report overføres Labanalyser straks de er ferdig analysert på laboratoriet. I første omgang er dette å regne som forenklet rapportering, men etter at samtlige analyser er foretatt blir dette en godkjent rapportering.

System for mottak, kontroll og korrigeringer av lab-analyser, vi samarbeider med de fleste laboratorier.

Lab2Report:

  • Samtlige laboratorieprøver overføres automatisk til GS Report.
  • Automatisk registrering av labanalyser fra eksterne laboratorier, interne LIMS systemer og passive/on-line prøvetakere.
  • Manuell registrering av egne analyser føres rett inn i systemet.
  • Lab2Report sjekker om benevning fra ekstern lab er i samsvar med ønsket rapportering, og konverterer til riktig benevning ved avvik.
  • Systemet registrerer også analysemetode slik at endrede nivåer kan henføres til endring av metode.
  • Ved å legge til koordinater på prøvestedet, vil data også kunne vises på ønsket kartsystem.
  • Resultatet danner grunnlag for effektiv KOSTRA og MATS rapportering.
  • Danner også grunnlaget for mulig rapportering og varsling av Legionellabakterier i dusjsystemer o.l. i bygg.
  • Samtlige data kan nå sammenstilles i rapporter for trending og korrelering med flere analyser mot hverandre.