Til toppen

«Vi bruker Gurusoft både til myndighetsrapportering og i den daglige driften, dette sparer oss for ukesverk og vi blir mer fokusert på driften av vannverket»

— Eivind André Garen, driftsingeniør/driftsoperatør i Asker og Bærum vannverk IKS

Asker og Bærum vannverk driver to store vannverk som forsyner Asker og Bærum med rent drikkevann. Hvert år produserer de ca. 20 millioner m^3 rent drikkevann til rundt 185 000 innbygere. De bruker Gurusoft Report for kunne rapportere til myndigheten og følge med på den daglige driften av vannverkene.