Til toppen

Velg riktig løsning og partner

 

Vi vet at å bytte til et nytt rapportsystem kan være krevende, og at det koster både tid og penger. Det er like viktig for oss, som for dere, at dere velger riktig løsning og riktig partner. Vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for å gjøre dere trygge på hva dere får dersom dere velger Gurusoft. 

Vårt mål er å hjelpe alle våre kunder til et effektivt og inspirerende rapporteringsarbeid. I tillegg er både vi og dere opptatt av innvesteringen skal være lønnsom. Gjennom automatisering av datainnsamling og bransjetilpassede fagløsninger, er vi også best på produktivitet og lønnsomhet. Dette kan dere få bekreftet gjennom våre kundehistorier.

Videre er vi også opptatt av å dele informasjon, slik at dere skal få maksimalt utbytte av våre løsninger. Det gjør vi ved å ha et årlig Brukerforum, samt publisere artikler og videoer på dette nettstedet (gurusoftreport.no). Dere finner noe informasjon om dette her under de åpne nettsidene våre, men som registrert bruker vil du få mer informasjon. Registrer deg nå!