Til toppen

Gurusoft nettsted for kunder og forhandlere.

Målet er å nå frem med budskapet om hva systemene løser for kundene og sluttbruker.
I den anledning foretar vi også en reise blandt noen av våre kunder og stiller spørsmål om deres erfaringer og nytte.
På den måten håper vi å forenkle informasjonen til andre, som ønsker å effektivisere sine rapporteringsprosesser og samtidig spare tid og/eller penger.

 

Gurusoft oppdaterer sine personvernregler i tråd med den nye loven om personopplysninger - GDPR.

Gurusoft setter personvern høyt og vi følger den nye loven om personopplysninger (GDPR - General Data Protection Regulation). Vi er pålagt å ha en signert avtale med våre kunder som behandlingsansvarlig for Gurusofts programvareløsninger og skytjenester.

Gurusoft er sertifisert partner i Elhub-prosjektet

Elhub er et omfattende prosjekt som vil gjelde alle målerdata av strøm i Norge. Gurusoft har rolle som tredjepart og har fått sin integrasjon sertifisert av Elhub.

Får raskt oversikt med Gurusoft Dashboard

– Nytten av Gurusoft Dashboard blir bare større og større etterhvert som vi erfarer og kan styre ut fra informasjonen vi samler inn, forteller Jørgen Fidjeland.

Fritzøe Eiendom sparer millioner i året på bruk av EOS fra Gurusoft.

– Vi bruker Gurusoft EOS til mer enn å redusere energikostnadene, løsningen er også en del av vår daglige drift, sier driftssjef Vidar Haugen.

Stavanger kommune reduserer energiforbruket med Gurusoft EOS.

Mange eiendomsselskaper bruker mye penger på energieffektivisering for å redusere energiforbruket, men hvordan vet de at deres tiltak fungerer og er de mest effektive? Dette er spørsmål Gurusoft stiller seg. Vi opplever at mange bedrifter gjør tiltak med “bind for øynene”, det vil si at man ikke vet om man gjør de mest effektive tiltakene uten god nok styringsinformasjon om hvor energitapet virkelig er. Stavanger kommune løser dette med Gurusoft EOS.

Gurusoft kan tilby mer værdata i Scada2Report

MET lanserer i mars 2018 en ny mer moderne tjeneste som gir tilgang til deres store arkiv av værdata. Dette vil potensielt kunne gi mer presise værdata for Gurusoft sine kunder.

Lab2Report - Automatisk mottak av lab-analyser.

Hvert år må resultatet fra vann og avløpsanalysene rapporteres til Mattilsynet og Fylkesmannen gjennom AltInn. Gjennom Gurusoft Report gjøres all statistikk klar for innføring til hhv MATS og KOSTRA. Stor forenkling - nå et minimum av tidsbruk!

Bergen Vanns erfaring med bruk av Gurusoft Report.

"Jeg er imponert over mulighetene og funksjonene i Gurusoft Report og den kundestøtten Gurusoft gir". Fereidun Akhoundzadeh.

VARIGHETSKURVER FOR HYGIENISKE BARRIERER

Varighetskurver benyttes også innenfor vannproduksjon hvor man med dette dokumenterer kvalitet på de hygieniske barrierer.

Ny drikkevannsforskrift 2017

Første januar 2017 trådte ny drikkevannsforskrift i kraft som innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer.

Fagløsninger

Gurusoft lanserer Fagløsninger