Til toppen


I sentrum for Gurusofts virksomhet står kundene. Vår dedikasjon til å levere bransjens beste rapporteringsløsninger er det som driver oss videre, og har i løpet av de siste årene resultert i at over 200 kommunale og private aktører benytter seg av våre tjenester i dag. Kvaliteten på vårt arbeid gjenspeiler seg i kundenes positive brukeropplevelser, og nedenfor har vi trukket frem noen eksempler som understreker hvordan Gurusoft har bidratt til å effektivisere brukernes hverdag.


Green Mountain

«Uten bruk av Gurusoft ville vi ikke være så rasjonelle og økonomisk drevet»


Les mer
Vestfold Vann IKS

«Med Gurusofts grafiske visning har vi blitt mer effektiv i vårt arbeid med å avdekke vannlekkasjer»


Les mer
Fritsøe Eiendom

«Vi hadde aldri kunnet drive så mange eiendommer uten bruk av Gurusoft EOS»


Les mer
Stavanger kommune

«Gurusoft har det mest fleksible energioppfølgingssystemet i bransjen»


Les mer
Bergen Vann

«Gurusoft er viktige for oss, og deres system er vårt hovedverktøy for rapportering av analyseresultater»


Les mer
Tønsberg renseanlegg

«Det første jeg gjør når jeg kommer på jobb er å se på Dashboardet, her får jeg raskt oversikt over renseanleggets status»


Les mer
Asker og Bærum Vannverk IKS

«Vi bruker Gurusoft både til myndighetsrapportering og i den daglige driften, dette sparer oss for ukesverk og vi blir mer fokusert på driften av vannverket»


Les mer