Til toppen

Innovasjon

Innovasjon

Gurusoft har et sterkt fokus på innovasjon, og har et kontinuerlig samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Gjennom forskning og innovasjon adresserer vi kundens behov, og ligger i forkant av markedet. Vi samarbeider også tett med statlige fag-organer, som bedreVANN, Elhub, Mattilsynet og SSB. På grunn av dette kan vi utvikle gode fagløsninger og er med på å sette bransjestandarden innen myndighetsrapportering. Dette har blant annet ledet til utvikling av en egen KOSTRA-modul.


Brukerforum

Gurusoft Report har årlige brukerforum med kunder og partnere. Dette er med på å skape en brukerdrevet utvikling og har bidratt til flere nye og innovative fagløsninger.

"Gurusoft Brukerforum er et forum som virkelig fungerer. Mine innspill året før er nå blitt en realitet i utviklet løsning året etter", sier Synnøve Talgø hos IVAR.