Til toppen

Hvorfor Gurusoft

Gurusoft er et programvarehus hvor vi selv utvikler våre egne produkter, som leveres til markedet enten gjennom samarbeidspartnere eller direkte til sluttkunde.

Ledende rapporteringssystemer og dyktige fagfolk gjør Gurusoft til et solid valg innen prosessering og datainnsamling. Vi vet at det kan være vanskelig å velge riktige fagløsninger, men mener at våre skreddersydde løsninger til hver fagmodul vil gi store gevinster. Våre grunnverdier gjenspeiler våre holdninger, og er basert på vårt ønske om et langsiktig og lønnsomt samarbeid. Vår langsiktighet er kundens trygghet!

VELG RIKTIG, VELG GURUSOFT

Våre verdier

Langsiktig og lønnsomt samarbeid

 • Gurusofts arbeid i alle forretningsrelasjoner skal preges av langsiktige og lønnsomme prioriteringer.
 • Vi har klare og ambisiøse mål med alle møter, oppgaver og prosjekter.
 • Vi holder oss til avtalte planer og tilstreber at tids- og kostnadsplaner overholdes.
 • Vi viser handlekraft og er lojale mot beslutninger.

Lidenskap og innovasjon

 • Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder og samarbeidspartnere.
 • Vi lar ideer flyte fritt. Ingen demmer opp for dem.
 • Vi skal være guruer innenfor våre fagfelt.

Tett på – med respekt

 • Vi kommuniserer åpent og direkte, og har ingen skjult agenda.
 • Vi har respekt for andres tid.
 • Vi setter pris på ulik personlighet og kompetanse.
 • Vi lytter aktivt, tar i mot og gir konstruktive tilbakemeldinger.