Til toppen


Gurusoft inngår samarbeid med Itech


I Gurusoft er vi opptatt av å finne gode samarbeidspartnere som bidrar til enda mer verdiskaping for våre kunder. I dette tilfellet vil Itech med sin kompetanse kunne hjelpe og tilføre kunnskap og erfaring som rådgivere innen energi og bærekraft. Itech har god ekspertise på energioptimalisering av tekniske anlegg, energimerking av bygg, taksonomien, klimagassberegninger, BREEAM sertifisering m.m.


Vi ser frem til å fremheve hverandres gode kvaliteter gjennom dette samarbeidet!

«Itech og Gurusoft utfyller hverandres kompetanse, gjennom at Gurusoft sitt system gir oss en fullstendig oversikt og all data vi trenger, og itech har erfaring og kompetanse innenfor å optimalisere tekniske systemer slik at unødvendig energibruk unngås.» - Geir Gustavsen, daglig leder i Itech.
 


Hvem er Itech?

Itech er et rådgivende ingeniørfirma innen tekniske anlegg, energi og bærekraft. De bistår byggeiere og entreprenører med både nybygg og eksisterende bygg, hvor deres kompetanse benyttes til å sikre at de tekniske systemene fungerer som de skal, samt at byggene bruker så lite energi som mulig. Itech består av medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og erfaring som samlet gir en bred og solid tverrfaglig kompetanse innenfor tekniske og bærekraftige løsninger for bygg.


I sin bærekraftstrategi har de satt seg et handlingsmål om å bruke sin erfaring og kompetanse til det beste for samfunnet. I tjenesteområdet for teknisk drift- og energioptimalisering gjør Itech et viktig bidrag, og gjør virkelig en forskjell for samfunnet innen bærekraft. Itech ønsker at kundene deres skal spare energi, og dermed også redusere sine klimagassutslipp samtidig som de sparer penger! Er man heldig å få bistand av Itech så tilfaller gevinstene kunden, og ikke dem. Hos dem får altså kundene glede av hele besparelsen Itech er med på å skape, mens Itech når sine mål om å bidra med sin erfaring og kompetanse til det beste for alle. 

For mer informasjon om Itech, besøk deres hjemmeside her!
 


Litt om Gurusoft

Gurusoft har siden 1998 jobbet med digitalisering og fagløsninger. Gurusoft samler virksomhetskritiske data til analyser og rapporter for kommunalteknikk, vann og avløp, smartby, bygg og eiendom, klima og miljø, og energioppfølging. Her behandles, kvalitetsikres, analyseres og visualiseres innsamlede datamengder virksomheten mottar. Lang erfaring og solid kundebase, gir brukervennlig og effektive systemer for beregning, rapportering og dokumentasjon. 


Utviklingen på energiprisene og avgiftsnivå gjør at man med kunnskap om eget energibruk blir bedre rustet, og får mer oversikt og kontroll. Gurusoft EOS er velutviklet, fleksibelt, skalerbart og brukervennlig. Uansett om din bedrift eller kommune er liten eller stor, er det viktig å ha et system med et godt standardoppsett man kan tilpasse og utvikle selv. Etablering av et energioppfølgingssystem er kanskje den viktigste enkeltaktiviteten for en systematisk reduksjon av energibruken i Norge. Det er et system som krever små investeringer, og kan gjennomføres av alle typer virksomheter!
 

Hvilke åpenbare fordeler kan du dra nytte av med et energioppfølgingssystem? 

  • Et EOS system gir en mulighet til å finne ut av hvor besparelsene ligger, altså energiopptimalisering.
  • De ansatte  blir mer bevisste på energibruken
  • Feil i anlegg og på utstyr oppdages tidligere
  • Det gir en enkel og visuell oversikt som gjør det enklere å sammenligne tidligere forbruk og se forbedringer.
  • Rapportering på energi, og dermed også klimagassutslipp, blir enklere (EU taksonomi)
  • Bedre grunnlag for vurdering av rutiner ved drift
  • Positiv profilering overfor leietakere og samfunn
  • Sammenlignbare tall for flere bygg.
  • Bedre forberedt på prisendringer

Har du fått med deg disse sakene?