Til toppen
Klare gevinster med nytt rapportsystem


Klare gevinster med nytt rapportsystem

Fritzøe Eiendom er et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS, og er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik og omegn. De utvikler og skaper nye arenaer for trivsel og samhold, alltid med tradisjon og nyskapning hånd i hånd.


Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny skapende virksomhet. Fritzøe Eiendom så behovet for å benytte seg av av Gurusoft EOS for å være kapable til å holde styr på sine 32 bygninger fordelt på 80 000 kvadratmeter. 
 

Fritzøe Eiendom har store områder å drifte, med et lite mannskap bestående av fire personer. Likevel, med Gurusoft Energioppfølging og med støtte fra Gurusofts samareidspartner Acobia Flux som leverer toppsystem, er dette mulig å gjennomføre. Fritzøe Eiendom anvender Gurusoft EOS for å sjekke eiendommens tilstand med forbruk og energi på vann for å effektivisere forbruket og redusere kostnadene. Etter innføring av disse systemene har selskapet sett en klar gevinst.
 

Hvorfor Gurusoft?
 

"Etter innføring av Gurusoft Energioppfølging har vi spart 1 million kroner i året, og dette kun på innsamling av måledata.” - Vidar Haugen, driftssjef i Fritzøe Eiendom.
 

Tidligere var innsamling av måledata en tidkrevende prosess. Det ble brukt opptil 2 dager på innsamlingen, et arbeid som i dag kun tar fem minutter å gjennomføre. I tillegg pleide det å være krevende å finne årsaken til tap. Dette er i dag mye enklere med Gurusofts løsninger. I dag avdekkes uregelmessigheter i forbruk eller tap i fjernvarmenettet momentant, for umiddelbar styring eller korreksjon. Ved bruk av Gurusoft har Fritzøe Eiendom optimalisert driften av energisentralene, noe som har ført til at de har spart ca. 600 000 kroner i året på energiforbruk. Resultater viser at Fritzøe Eiendom har hatt en total besparelse på 1,6 millioner kroner per år, på bruk av Gurusoft.
 

Kommentar fra Fritzøe Eiendom

"Vi hadde aldri kunnet drive så mange eiendommer uten bruk av Gurusoft EOS.” - Vidar Haugen, driftssjef i Fritzøe Eiendom.