Til toppen

Fordeler

Gurusoft forstår at det kan være vanskelig å velge RIKTIG samarbeidspartner og teknologi for deres satsing innenfor rapportering. Vår erfaring viser at mange vokser ut av valgt løsning i løpet av en periode. Med Gurusoft får du erfaring og fagkompetanse innen rapportering og du vokser ikke ut av våre plattformer. Vårt mål er å ha den mest fleksible og skalerbare rapportløsningen innen de bransjene vi leverer til. 

Styrker med Gurusoft Report

SMART SKYLØSNING som ivaretar en høy grad av fleksibilitet og skalerbarhet der vårt mål sammen med våre kunder er økt produktivitet og lønnsomhet. 

BEST PÅ INTEGRASJON! Gurusoft har som mål å være det beste utviklingsfirmaet på integrasjon. Vi har en egen programvare - Gurusoft Scada2Report - for å standardisere integrasjoner for våre kunder. 

ØKT PRODUKTIVITET er spesialiteten til Gurusoft. Vi jobber for å automatisere flest mulig forretningsprosesser. Resultatet er intern effektivisering, bedre ressursforvaltning og fornøyde kunder som får oppdatert informasjon tilgjengelig og selvbetjening 24/7/365.

BRUKERDREVET UTVIKLING gjør at vi får et levende og ledende rapportsystem. Våre kunder og partnere initierer og avdekker fremtidige behov og ønsker, slik at vårt Brukerforum er med på å sikre optimal utvikling av systemet over tid. 

BEDRE SIKKERHET gjennom at Gurusoft har full kontroll på all kode som introduseres, og følgelig kan kvalitetssikre at det ikke finnes åpne bakdører og trojanere i løsningen. Alle våre løsninger kjører med anerkjente sikkerhetssertifikater og kryptert kommunikasjon. Vi er også positive til den nye personvernforordningen fra EU som er med på å forsterke fokus på sikring av personopplysninger og følgelig også sikkerhet generelt. 

INNOVASJON i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.


image