Til toppen

Gurusoft utvikler ledende fagløsninger innen vannbehandlingsanlegg. Løsningene tilbyr en sentralisert prosess for rapportering og prosessering av drikkevann. Gurusoft Report hjelper med tradisjonell rapportering av prosessdata fra driftskontrollsystemer, samtidig som vi leverer en rekke moduler spesialtilpasset bransjens ulike krav.

Vi har sterkt fokus på forenkling og automatisering av myndighetsrapportering. Trygt vann, forurensing og utslipp er derfor områder som står i fokus hos oss. Våre løsninger for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengedata er garantert til å gi både økonomisk profitt og miljøgevinster.

Produkter


Bransjemoduler

Varighetskurve

Dokumenterer at vannet som produseres har vært utsatt for tilfredsstillende UV-stråling.

Les mer

Vanntapsanalyse

Gjør det mulig å følge forskriften som tilsier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%.

Les mer

MATS

Generer all data som Mattilsynet etterspør automatisk og spar tid i rapporteringen til Mattilsynet.

Les mer