Til toppen

Gurusofts løsninger for bygg og eiendom er utviklet gjennom mange år og har med seg sterk fagkompetanse. Det gjelder alt fra sterke integreringer mot fagsystemer som bla. driftskontrollsystemer, toppsystemer, målere, ELHUB og andre aktuelle aktører innen bransjen. Vi er en anerkjent leverandør til store og små eiendomsselskap, samt Statnett med sertifisering innen Elhub, er vi å regne som markedets mest fleksible og lettanvendelige system.

Vi har sterkt fokus på forenkling og automatisering av rapportering og analyse. Det å effektivt avdekke unødvendig energiforbruk og hvilke tiltak som gir størst effekt er områder som står i fokus hos oss. Våre løsninger for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengedata er garantert til å gi både redusert energikostnader og forbruk.

Produkter