Til toppen

Brukerforumet tillater våre kunder, brukere og samarbeidspartnere å stikke hodene sammen for å diskutere og påvirke Gurusoft Reports videre retning og utvikling. Arrangementet handler om å skape et samspill mellom retningen bransjen beveger seg i, og tjenestene vi tilbyr. Deltagerne får derfor presentert tidsaktuelle foredrag og presentasjoner, samtidig som de selv er med på å avdekke behovene for morgendagens rapportsystem. Følg med videre på denne siden for oppdateringen vedrørende Brukerforum 2019.