Til toppen


Brukerforumet tillater våre kunder, brukere og samarbeidspartnere å stikke hodene sammen for å diskutere og påvirke Gurusoft Reports videre retning og utvikling. Arrangementet handler om å skape et samspill mellom retningen bransjen beveger seg i, og tjenestene vi tilbyr. Deltagerne får derfor presentert tidsaktuelle foredrag og presentasjoner, samtidig som de selv er med på å avdekke behovene for morgendagens rapportsystem.

Obs! Følg med videre på denne siden for oppdateringen vedrørende Brukerforum 2021. Vi sater på en tilrettelagt kundesamling på Farris Bad i Larvik 26-27 oktober. Mer info om dette kommer etter sommerferien.