Til toppen

Vi har gleden av å invitere kunder og partnere til Gurusoft Report Brukerforum 2018!

 

 

"Gurusoft Report Brukerforum er et forum som virkelig fungerer. Mine innspill året før er nå blitt en realitet i utviklet løsning året etter", sier Synnøve Talgø hos IVAR

 

Vårt Brukerforum sikrer en brukerdrevet utvikling. Med en brukerdrevet utvikling får vi et levende og ledende rapportsystem. Brukerforumet handler om å presentere data fra Gurusofts rapportløsninger på ulike former, hvilket gjør det enklere for flere å benytte informasjonen. Forumet består dermed av Gurusoft sine partnere og kunder som initierer og avdekker fremtidige behov og ønsker. Dette er med på å sikre optimal utvikling av systemet over tid. 

 

Agenda onsdag 14. nov:

14:00

 

Registrering – Farris Bad
14:00 –
15:30

 

Møt Brukerstyret og Gurusoft!
Fagprat; Diskuter løsninger og muligheter
16:00

 

Samling før vi møtes til SPA i Farris Bad
20:00

 

Middag

 

Agenda Brukerforum 2018 Dag 1

Agenda torsdag 15. nov:

09:00

 

Velkommen
v/ Trygve F. B. Larsen, Gurusoft
09:10

 

Oppstart av Gurusoft Report Brukerforum 2018
v/ Espen Svendsen, Stavanger kommune
09:20

 

Gurusoft satser på Maskinlæring / Kunstig intelligens
Hvordan vil Maskinlæring bidra til økt verdiskapning?
v/ Martin Jacobsen, Gurusoft/NTNU
09:40

 

Agder Energi Varme innfører Gurusoft Report og Maskinlæring
Prosjektleder i Agder Energi Varme AS
Bernt Thorbjørnsen, Agder Energi Varme
10:00

 

PAUSE
10:15

 

Innsamling av vannmålerdata (Kamstrup)
Steven Woods, Kamstrup
10:30

 

IoT – innsamling av digitale og analoge signaler i fremtiden
LoRa presentert av LMC (Last Mile Communications)
v/ Dag Nielsen, LMC
10:50

 

PAUSE
11:00

 

VA-produksjonsrapport i Trondheim kommune
Nøkkeltallsrapportering hos Trondheim Bydrift
v/ Geir Sommervold
11:20

 

Galleri Oslo’s nytteverdi av EOS system
Partner i Veifo AS
v/ André Ibenholt
11:30

 

LUNSJ
12:30

 

Fokus på oppbygging og bruk av EOS-løsning
Energiansvarlig i Stavanger kommune
v/ Espen Svendsen
12:45

 

Status ELHUB
Praktisk overgang
v/ Statnett
13:00

 

Lansering av Gurusoft Report 4.0
v/ Atle Holmer Markussen, Gurusoft
Pause mellom slagene!
Nyheter og fremtid
13:45

 

NYE INNSPILL / FORSLAG – PARALLELLSESJONER
(gruppene bytter etter 1 time)

Sesjon I: Diskusjonsforum
 • Du spør – Gurusoft svarer
 • Innspill & gode råd!

Sesjon II: Praktisk bruk av Report og EOS
Det siste innen;
 • Dashboard
 • Startsider
 • Varighetskurver for UV og filteranlegg
 • DV-modul
 • Energirapportering
 • m.fl.
15:45

 

Oppsummering
v/ Trygve F. B. Larsen
16:00

 

Avslutning
v/ Espen Svendsen

 

Agenda Brukerforum 2018 Dag 2

 

Se temaene på Brukerforum 2018 nedenfor

Noen av temaene på årets Brukerforum

 • Stort fokus på ny hovedversjon av Gurusoft Report / EOS v4.0
 • Foredrag Gurusoft BI – kunstig intelligens / maskinlæring
  • Eksempel fra Agder Energi Varme
 • Vannmålere / sonemålere
  • Presentasjon fra leverandør
  • Hva gjør Gurusoft innen dette området
 • Lo/Ra Wan presentert ved LMC (Last Mile Communication)
 • ELHUB – det nærmer seg lansering – status og tjenester
 • Produksjonsrapport ved Trondheim Kommune
 • Visning av EOS system og oppbygging av dette ved Stavanger Kommune
 • Praktisk bruk av startsider ved Oslo Areal
 • Presentasjoner av fagmoduler fra Gurusoft
  • Startsider med brikker
  • Dashbord
  • Med mer

 


Brukerforum 14. og 15. november 2018