Til toppen

Brukerforum 14. og 15. november 2018

Vårt Brukerforum sikrer en brukerdrevet utvikling. Med en brukerdrevet utvikling får vi et levende og ledende rapportsystem. Brukerforumet handler om å presentere data fra Gurusofts rapportløsninger på ulike former, hvilket gjør det enklere for flere å benytte informasjonen. Forumet består dermed av Gurusoft sine partnere og kunder som initierer og avdekker fremtidige behov og ønsker. Dette er med på å sikre optimal utvikling av systemet over tid. 

"Gurusoft Brukerforum er et forum som virkelig fungerer. Mine innspill året før er nå blitt en realitet i utviklet løsning året etter", sier Synnøve Talgø hos IVAR


Brukerforum 14. og 15. november 2018